کارخانه دیگری با ظرفیت تولید باتری های لیتیومی حدود 1 گیگاوات ساعت در شرف شروع ساخت است.

March 21, 2022
آخرین اخبار شرکت کارخانه دیگری با ظرفیت تولید باتری های لیتیومی حدود 1 گیگاوات ساعت در شرف شروع ساخت است.

در 14 مارس، Jiangxi Weiqi Power Technology Co., Ltd. (از این پس به عنوان Jiangxi Weiqi، یک کارخانه تولید هوشمند وابسته به Weiqi Power (Shenzhen) Co., Ltd. نامیده می شود) ساخت مرکز صنعت تولید هوشمند Pingxiang را آغاز کرد.این یکی از هشت پارک صنعتی است که به صورت استراتژیک توسط Weiqi Power واقع شده است و نیروی پشتیبان را برای بازار هوشمند تعویض باتری لیتیومی خودروهای الکتریکی دو چرخ فراهم می کند.

 

آخرین اخبار شرکت کارخانه دیگری با ظرفیت تولید باتری های لیتیومی حدود 1 گیگاوات ساعت در شرف شروع ساخت است.  0