مشخصات QC

 

اتاق آزمون ظرفیت و پیری

 

تمام دسته باتری ها قبل از خروج از کارخانه یا ورود به خط تولید از نظر ظرفیت و قدیمی شدن آزمایش می شوند.

 

 

Shenzhen Lanke Technology Co., Ltd. کنترل کیفیت 0


 

پیام بگذارید